• vertical(0)

Funcionament d’entrades i sortides

És molt important mantenir les mesures de seguretat, en tot moment. L’ús de mascareta (higiènica o quirúrgica) dins el recinte escolar, el distanciament establert entre persones (especialment durant l’espera a l’exterior) i la resta de normativa. De la mateixa manera, cal ajustar-se als horaris establerts al curs del vostre fill/de la vostra filla en la circulació esglaonada.

En el cas de germans/es d’infantil i de primària, cal coordinar els accessos amb les tutories respectives. Com a norma general, l’arribada i la recollida serà pel carrer Balanguera i a l’hora d’entrada de més prest i a l’hora de sortida de més tard. 

Les recomanacions, coordinades amb el servei de la policia local, a qui agraïm el seu suport, són: esperar al cotxe, sortir només a l’hora assignada, esperar a un costat mentre surt el grup i mantenir els sentits de la circulació assenyalats.

Per als dies de pluja recomanam que l’alumnat vengui ben preparat, es proposa portar una capelina o paraigües que quedi a la motxilla diàriament. També facilitarem una circulació el més fluïda possible, les entrades es faran directament a les aules sense esperes als punts de referència. De la mateixa manera, a la sortida els nins i les nines que tenguin germans i germanes que surten més tard, quedaran a les aules fins a la sortida del darrer germà o germana.

Us convidam a consultar l’organització especial d’aquest curs al nostre pla de contingència elaborat seguint les instruccions de la Conselleria i aprovat pel consell escolar.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Comparteix aquesta entrada