PRIMER MATÍ

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:10

Xarxes locals
PERE NEGRE

Aplicacions ofimàtiques
JOAN BENNASAR

09:05

Sistemes operatius monoestació
CATI OLIVER

Aplicacions ofimàtiques
JOAN BENNASAR

Muntatge i manteniment d’equip
CATI OLIVER

Xarxes locals
PERE NEGRE

10:00

Xarxes locals
PERE NEGRE

10:55

PATI

11:20

Muntatge i manteniment d’equip
CATI OLIVER

Muntatge i manteniment d’equip
CATI OLIVER

Xarxes locals
PERE NEGRE

Xarxes locals
PERE NEGRE

Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO

12:15

Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO

13:10

PATI

13:25

Sistemes operatius monoestació
CATI OLIVER

Aplicacions ofimàtiques
JOAN BENNASAR

Muntatge i manteniment d’equip
CATI OLIVER

Aplicacions ofimàtiques
JOAN BENNASAR

14:20

Sistemes operatius monoestació
CATI OLIVER

 

SEGON MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:10

Seguretat informàtica
PERE NEGRE

 Aplicacions web
MIQUEL PIULATS
09:05

Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE

Seguretat informàtica
PERE NEGRE

  Aplicacions web
MIQUEL PIULATS
10:00

Aplicacions web
MIQUEL PIULATS

Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO

10:55

PATI

11:20

Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE

Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE

Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU

Aplicacions web
MIQUEL PIULATS

Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE

12:15

Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU

Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU

13:10

PATI

13:25

Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU

Seguretat informàtica
PERE NEGRE

Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE

Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO

Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU

14:20

Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU

Seguretat informàtica
PERE NEGRE

Sistemes operatius en xarxa
PERE NEGRE

Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO

Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU

 

PRIMER HORABAIXA
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00

Sistemes operatius monoestació
PEP BUADES

Aplicacions ofimàtiques
PEP BUADES

Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO

Aplicacions ofimàtiques
PEP BUADES

Muntatge i manteniment d’equip
MIQUEL PARERA

16:55
17:50

Formació i orientació laboral
TERESA HIDALGO

Sistemes operatius monoestació
PEP BUADES

Sistemes operatius monoestació
PEP BUADES

Muntatge i manteniment d’equip
MIQUEL PARERA

18:45

PATI

19:15

Muntatge i manteniment d’equip
MIQUEL PARERA

Xarxes locals
JOAN GALMÉS

Aplicacions ofimàtiques
PEP BUADES

Sistemes operatius monoestació
PEP BUADES

Muntatge i manteniment d’equip
MIQUEL PARERA

20:10

Xarxes locals
JOAN GALMÉS

Xarxes locals

JOAN GALMÉS

21:05

 

Aplicacions web
MIQUEL PARERAAplicacions web
MIQUEL PARERA

SEGON
HORABAIXA
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO
Seguretat informàtica
JOAN GALMÈS
Sistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÈS
Sistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÈS
ISistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÈS
16:55
17:50 Sistemes operatius en xarxa
JOAN GALMÈS
Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU
Empresa i iniciativa emprenedora
TERESA HIDALGO
Serveis en xarxa
GUILLEM MATEU
Seguretat informàtica
JOAN GALMÈS
19:15
20:10 Seguretat informàtica
JOAN GALMÈS
21:05

E-mails dels professors/professores

  • Pere Negre: pnegre@esliceu.com
  • Guillem Mateu:gmateu@esliceu.com
  • Miquel Piulats: mpiulats@esliceu.com
  • CatalinaOliver: coliver@esliceu.com
  • Teresa Hidalgo: thigalgo@esliceu.com
  • Joan Bennasar: jbennasar@esliceu.com
  • Miquel Parera: mparera@esliceu.com
  • Miquel Piulats: mpiulats@esliceu.com
  • Joan Galmès: jgalmes@esliceu.com
  • Pep Buades: pepbuades@esliceu.com