GUILLEM MATEU MASCARÓ (13551)
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:10
09:05
10:00 Pere
11:20 Cati
12:15 Pere Cati / Pere /Pep
13:25:00 Pep Miquel Guillem / Miquel Pep
14:20:00 Pep Guillem Pep
16:00
16:55 Joan
17:50 Joan
19:15 Joan
20:10
21:05
Horari generat amb FET 5.18.0 el 10/09/13 13.33