Oferta Formació Professional Bàsica

Oferta Formació Professional Grau Mitjà

Títol professional bàsic en informàtica i comunicacions

Durada: 2 cursos

Requisits d’accés: de 15 a 17 anys i 2n ESO cursat

Et formaràs en operacions d’auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Inclou la realització de pràctiques en un un centre de treball dins el segon curs.

Títol professional bàsic de serveis administratius

Durada: 2 cursos

Requisits d’accés: de 15 a 17 anys i 2n ESO cursat

Et formaràs en la realització de tasques administratives i de gestió bàsiques.
Inclou la realització de pràctiques en un un centre de treball dins el segon curs.

Cicle Formatiu en Sistemes microinformàtics i xarxes

Durada: 2 cursos

Requisits d’accés: ESO, Grau Mitjà d’una altra especialitat, BUP, Prova d’accés o titulació superior

La competència general d’aquest/a tècnic/a instal·lar i mantenir els serveis sobre xarxes fixes i mòbils, els serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, prestant suport a la persona usuària final en condicions de qualitat, seguretat i en els terminis adequats.

El segon curs inclou un període de pràctiques que realitzaràs en un centre de treball.

S’ofereix en torn de matí i d’horabaixa.

Cicle Formatiu en Cures auxiliars d’infermeria

Durada: 1 curs + període de pràctiques.

Requisits d’accés: ESO, Grau Mitjà d’una altra especialitat, BUP, Prova d’accés o titulació superior

La competència general d’aquest tècnic és proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn.

Pràctiques en centres de treball.

S’ofereix en torn d’horabaixa.