• vertical(0)

ESCOLA SEGURA I LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES A LA MEVA CLASSE, NO!

En el marc de col·laboració amb l’associació Ben Amics feim una passa més i acceptam la convidada d’adherir-nos a la xarxa estatal d’escoles que, mitjançant l’educació, lluiten explícitament pel reconeixement i el respecte de totes les identitats sexuals.

Aquest és un tret molt vinculat al nostre projecte pedagògic d’educació en valors que dona visibilitat a la diversitat i vetlla pel compliment dels drets elementals de les persones cap a un treball que fomenta la convivència al centre com a model i assaig del paper dels nostres alumnes i llurs aportacions a la societat.

És una decisió avalada pel claustre docent del centre i pels membres del Consell Escolar que suposa el compromís de l’escola en els següents termes:

  • Assessorar els alumnes i establir un protocol d’actuació per als possibles casos d’assetjament per raons d’identitat sexual.
  • Implicació de la coordinadora de convivència i designar alumnes de referència.
  • Instal·lar rètols d’identificació d’escola segura.
  • Incorporar a les programacions la col·laboració amb LGTBI (xerrades, formació, famílies, dates de celebració…) i la presentació de referents positius i respectuosos.
  • Ser una escola inclusiva.
  • Considerar la varietat com a riquesa d’aprenentatges.

Comparteix aquesta entrada