ES LICEU POSA EN MARXA UN PLA D’IGUALTAT D’EMPRESA

 

 

 

 

 

 

 

Durant aquest curs la cooperativa Es Liceu té previst elaborar un Pla d’igualtat.

Aquest pla, financiat per la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, es fa conjuntament amb altres cooperatives d’ensenyament,
mitjançant l’organització a la que estam associades, la UCTAIB (Unió de cooperatives de treball associat de les Illes Balears) i en
col·laboració amb un assessor extern.

El Pla d’igualtat és un conjunt de mesures, acordades després d’analitzar la situació de partida (diagnosi), dirigides a aconseguir
la igualtat en el tractament entre les dones i els homes de l’empresa i a eliminar, si és el cas, les discriminacions per raons de sexe.

El programa de treball previst és el següent:

– Fase I: Disseny i planificació del procés (gener 2013)
– Fase II: Recopilació i anàlisi d’informació (gener-febrer 2013)
– Fase III: Elaboració del Diagnosi de la cooperativa (febrer 2013)
– Fase IV: Elaboració del Pla d’Igualtat (març 2013)

Actualment, la cooperativa, es troba en la segona fase d’elaboració del Pla.

Us anirem informant del procés, mentre, convidam a tota la comunitat educativa d’Es Liceu a fer-nos arribar propostes, observacions, dubtes… mitjançant aquests correus electrònics: consellrector@esliceu.com,gerencia@esliceu.com.

Comparteix aquesta entrada