• vertical(0)

Es Liceu en formació contínua

Una de les nostres inquietuds és adaptar-nos  a les condicions del context contínuament per a donar la resposta més inclusiva possible a les necessitats dels nostres alumnes. Amb aquesta intenció i, davant l’augment de la quantitat de nines i nins amb trastorns d’espectre autista (TEA), experimentam diferents mesures i metodologies per tal d’optimitzar els recursos i millorar les capacitats dels alumnes.
En aquesta línia, hem aprofitat un programa d’assessorament amb l’EADISOC (Servei d’orientació especialitzat en trastorns de les dificultats socials i de la comunicació), coordinat per na Victòria Marin i na Xisca Vanrell (EOEP).
Es tracta d’una perspectiva global i inclusiva que pretén incidir en els/les diferents agents educatius que conformen la nostra comunitat educativa.
El programa d’assessorament té les primeres sessions amb l’equip docent i, per altra banda, amb tot el col.lectiu que desenvolupa tasques d’administració i gestió però que al nostre centre esdevenen eixos importants en el tractament de l’aprenentatge.
Gràcies a totes o a tots per la implicació en els projectes de centre.

Comparteix aquesta entrada