• vertical(0)

Erasmus+ per a FP a l’escola Es Liceu

Un any més, l’escola Es Liceu aposta per la internacionalització dels seus estudis de Formació Professional, i concedeix beques de mobilitat Erasmus + al seus alumnes de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) gràcies al projecte EuroFP Balears III, coordinat per la Direcció General d’FP i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Gràcies a aquest projecte, cinc alumnes de CFGM de Sistemes Microinformàtics i xarxes (Alberto Pérez, Miguel Ángel Arrones, Miguel Monteiro, Christian Martínez i Sofia Ramis) han tingut l’oportunitat de realitzar 5 setmanes de les seves pràctiques formatives en empreses a Alemanya, Finlàndia, Holanda i Itàlia. Això ha estat possible gràcies als acords d’intercanvi d’estudiants existents entre la Conselleria i centres educatius d’FP estrangers. Es Liceu col·labora activament amb la Conselleria en l’execució d’aquests acords, rebent visites de professors estrangers i acollint alumnes d’aquests centres educatius estrangers perquè facin pràctiques a Mallorca, gràcies a les beques del programa Erasmus + oferides pels seus centres educatius

Les beques Erasmus + per a Formació Professional suposen una oportunitat única de creixement personal i professional per als alumnes que les reben, i contribueixen a millorar considerablement la seva integració al mercat laboral.

Pràctiques a Alemanya

Alberto Pérez i Christian Martinez realitzen les pràctiques a la Universitat de Bamberg, Alemanya, gràcies a un acord d’intercanvi existent amb un centre educatiu alemany.

El professor Guillem Mateu va realitzar l’acompanyament i seguiment dels alumnes mallorquins. A continuació els podem veure a la seva arribada a Nuremberg, i als seus respectius llocs de treball.

Es Liceu, a més, ha gestionat les pràctiques de 2 estudiants alemanys a empreses mallorquines. A continuació apareixen dos alumnes alemanys que fan pràctiques a Mallorca, acompanyants pel professor alemany Robert Richter i la coordinadora Erasmus + de Es Liceu, Catalina Oliver.

Holanda

Miguel Angel Arrones, juntament amb en Miguel, alumne del CIDE, realitzen les pràctiques a una central química de Emmen, Holanda.

La professora Catalina Oliver, va realitzar el seguiment de l’estada formativa dels alumnes mallorquins.

A la fotografia de l’esquerra apareixen els alumnes mallorquins, el coordinador Erasmus + del centre d’FP holandès, i Catalina Oliver. A la fotografia de la dreta apareix un alumne holandès que farà pràctiques a Mallorca, gestionades per Es Liceu, juntament amb els alumnes mallorquins que en aquests moments fan pràctiques a Holanda.

Finlàndia

Miguel Monteiro, juntament amb en Miquel, alumne també del CIDE, fan les seves pràctiques a una empresa de Turku, Finlàndia. El professor Joan Galmés va realitzar l’acompanyament i seguiment de les pràctiques d’aquests alumnes..

A la segona fotografia apareix Marianna, professora del centre d’FP finés, ensenyant als alumnes a fer cablejat de fibra òptica.

Itàlia

Sofia Ramis, juntament amb vuit alumnes més dels centres CEPA Francesc de Borja Moll, IES Berenguer d’Anoia d’Inca, IES Maria Àngels Cardona, IES Sineu i Aula Balear fan les seves pràctiques a Vicenza, Itàlia.

Comparteix aquesta entrada