• vertical(0)

Els alumnes d’FPB d’informàtica han elaborat un altre projecte per CreativitArt

Els alumnes d’FPB d’informàtica han estudiat a l’assignatura d’Equips Elèctrics i Electrònics com es distribueix l’electricitat fins als punts de consum, mitjançant la xarxa de transport d’energia elèctrica.

Per tal d’aprofundir en el tema s’han realitzat diversos projectes, tals com la construcció de diversos circuits i instal·lacions així com un disseny de torre elèctrica a escala. Previ a la seva construcció s’han dissenyat diversos esbossos i dibuixos tècnics.

Tant els alumnes com els professors de grup us convidam a què passeu per la nostra classe per veure aquesta feina que s’ha realitzat gràcies a la col·laboració de tots. Esperam que us agradi!

Comparteix aquesta entrada