• vertical(0)

Eleccions al consell escolar

Actualització: 7/11/2018

Continua el procés de renovació del Consell Escolar de l’escola.

Hem superat el període de presentació de candidatures.

Per part de les famílies, comptam amb la participació de na CRISTINA DIAZ, la persona que opta a la representació del Personal d’Administració i Serveis és na CATALINA OLIVER i els docents interessats en incorporar-se a l’òrgan de govern són en RAFEL FIOL i en DAVID GOMEZ.

Informació de dia 15/10/2018

Una vegada iniciat el procés de renovació del Consell Escolar, ja podeu consultar el cens electoral i comprovar que hi estau correctament inscrits/es. Trobareu el document en exposició al taulell d’anuncis de la secretaria del centre.

Eleccions al Consell Escolar. Participeu: l’escola és cosa de tots/es.

Benvolgudes famílies, docents i alumnes,

A partir del dia 3 d’octubre s’inicia el procés per a renovar els membres del Consell Escolar de la nostra escola.

El consell escolar és un òrgan col·legiat de govern del centre, en el qual estan representats tots els sectors de la nostra comunitat educativa: pares, mares i tutors legals de l’ alumnat, mestres, titularitat, PAS i alumnat. És, per tant, el mitjà institucional de participació de les famílies en la gestió i la vida del centre.

Els membres que s’han de renovar són els següents:

  • 2 representants de mestres

  • 1 representant de famílies

  • 1 representant del PAS

El calendari d’aquest procés amb les dates més significatives és el següent:

  1. De dia 16 a dia 19 d’octubre, tothom pot consultar el cens electoral publicat a l’escola i fer-ne les observacions oportunes a secretaria.

  2. Dia 23 farem la publicació definitiva dels cens.

  3. Fins dia 26 d’octubre, serà el termini per a la recepció de candidatures. Cal que les adreceu per escrit a la secretaria del centre.

  4. Dia 5 de novembre, es publicaran les candidatures oficials.

  5. Dia 21 de novembre, eleccions per a docents i PAS.

  6. Dia 26 de novembre, eleccions per a famílies.

 

Anirem informant mitjançant la plana web de tot el procés. No dubteu en consultar-nos davant de qualsevol dubte a l’adreça de l’escola.

Us recordam la importància de la vostra participació, tant per exercir el vostre dret al vot com per formar part del consell escolar de l’ escola: l’escola és cosa de tots/es.

Comparteix aquesta entrada