• vertical(0)

Eleccions al Consell Escolar. Participeu: l’escola és cosa de tots/es.

Benvolgudes famílies, docents i alumnes,

A partir del dia 6 d’octubre s’inicia el procés per a renovar els membres del Consell Escolar de la nostra escola.

El consell escolar és un òrgan col·legiat de govern del centre, en el qual estan representats tots els sectors de la nostra comunitat educativa: pares, mares i tutors legals de l’ alumnat, mestres, titularitat, PAS i alumnat. És, per tant, el mitjà institucional de participació de les famílies en la gestió i la vida del centre.

Els membres que s’han de renovar són els següents:

  • 2 representants de mestres

  • 3 representant de famílies (una triada per l’AMIPA)

  • 1 representant d’alumnes

El calendari d’aquest procés amb les dates més significatives és el següent:

  1. De dia 13 a dia 17 d’octubre, tothom pot consultar el cens electoral publicat a l’escola.

  2. De dia 20 d’octubre a 6 de novembre, serà el termini per a la recepció de candidatures. Cal que les adreceu per escrit a la secretaria del centre.

  3. Dia 10 de novembre, és publicaran les candidatures oficials.

  4. Dia 14 de novembre, eleccions per a docents.

  5. Dia 17 de novembre, eleccions per a alumnes.

  6. Dia 22 de novembre, eleccions per a famílies.

 

Anirem informant mitjançant la plana web de tot el procés. No dubteu en consultar-nos davant de qualsevol dubte a l’adreça de l’escola.

Us recordam la importància de la vostra participació, tant per exercir el vostre dret al vot com per formar part del consell escolar de l’ escola: l’ escola és cosa de tots/es.

Comparteix aquesta entrada