Dia Internacional de la dona i la nina en la Ciència

Volem celebrar la ciència que fan les dones i fer un reconeixement a totes les dones que han fet i fan ciència. Ha costat molt arribar fins aquí, i avui hauria de ser un dia de festa.

Fa segles que les dones fem ciència, però ni es coneix què fem ni es reconeix
socialment que les dones podem ser el que ens proposem: des de petites es
dirigeix les nines cap a un tipus de jocs, colors, activitats extraescolars, llibres i, fins i tot, llocs del pati que són marcats com «els de nines». I així comença el cercle de la desigualtat. Jocs de nins i jocs de nines. Estudis femenins i estudis masculins. Feines de dones i feines d’homes. Carreres professionals d’homes i carreres professionals de dones. És més, des del discurs patriarcal s’assumeix que la funció social d’aquestes dedicacions «masculines» és més valuosa. Dones que renuncien a projectes, càrrecs, participació en congressos o estades de recerca a l’estranger per dedicar-se a les tasques de cura en l’àmbit familiar.

Fins que un dia ens adonam que homes i dones no cobren el mateix fent la mateixa feina perquè pel camí uns han anat fent carrera i sumant complements salarials i altres, no, o, simplement, perquè «com a dones» sembla que no mereixen el mateix sou.

Les causes per les quals existeix aquesta desigualtat:

  • Comportaments masclistes en tribunals i oposicions.
  • Manca de vocacions científiques i tècniques entre les nines i les joves estudiants.
  • Manca de visibilitat i de models a seguir en el món científic.
  • Manca de divulgació de les feines fetes per dones.
  • Desigualtat a l’hora d’ocupar llocs estratègics.
  • Infrarepresentació en premis científics.
  • Manca de polítiques de conciliació familiar i de reconeixement del temps dedicat a embaràs i maternitat en el currículum.
  • Manca de connexió entre les nines i certs sectors de la professió
  • científica pels estereotips sexistes que des de petites veuen a l’escola, al carrer i a casa.

Segons les Nacions Unides, el 28% del personal investigador de tot el món sóndones. A la Unió Europea un 47% de persones amb doctorat són dones, ocupen el 33% de les places d’investigació, però només un 21% són investigadores principals en projectes.

Comparteix aquesta entrada