• vertical(0)

COSINS DE JOC

Al lloc web de l’Educació Física hi podem veure:

IMG-20160609-WA0012Justificació i descripció:

Les relacions interpersonals que es generen al voltant de l’activitat física permeten incidir en l’assumpció de valors transferibles a la tasca quotidiana, com el respecte, l’acceptació o la cooperació, amb la finalitat d’encaminar l’alumnat a establir relacions constructives amb la resta de companys/es de l’escola..

Aquesta proposta, consisteix en juntar grups classe de diferents nivells i gaudir plegats d’una mateixa sessió d’educació física, adaptada a les dues edats i amb uns objectius ben clars:

Objectius:

  1. Conèixer noves formes de joc i activitats lúdiques diferents.

  2. Afavorir la relació i comunicació entre companys/es de la mateixa escola.

  3. Haver de cooperar per aconseguir uns objectius comuns dins cada joc/ activitat.

  4. Madurar i enriquir-se els més grans, ajudant als seus cosins més petits.

  5. Acceptar diferents rols en el joc, des d’un punt de vista igualitari.

  6. Gaudir dels jocs proposats en companyia dels nostres cosins.

                        CURS 20015/16

PITJAU AQUÍ PER ENTRAR DINS LA NOTÍCIA:
Comparteix aquesta entrada