• vertical(40)

Cos i gènere. Projecte de coeducació a 4t d’ESO

Els alumnes de 4t ESO A de la nostra escola han participat aquest curs 2019-2020 a la quarta edició de la proposta formativa «COS I GÈNERE: PROJECTES TRANSVERSALS DES DE L’ART CONTEMPORANI» que organitza el Museu Es Baluard conjuntament amb el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut amb l’objectiu de consolidar la formació permanent.

Les directrius objectives del projecte s’han centrat en:

  • Abordar el tema del gènere i enfocar com s’hi pot treballar des de les diferents assignatures.
  • Lligar les qüestions de gènere sorgides amb el treball a partir del cos i la performance.
  • Apropar-se al llenguatge de la performance dins les pràctiques artístiques contemporànies i entendre les seves possibilitats expressives.
  • Oferir un espai de reflexió, col·laboració i intercanvi d’experiències que faciliti el treball de l’art contemporani al centre educatiu.
  • Entendre el museu i les possibilitats de treballar a partir de l’art contemporani com una eina per a la tasca docent a l’aula.
  • Facilitar estratègies perquè l’alumne experimenti per si mateix el procés creatiu i artístic.

El seminari ha estat de caràcter teoricopràctic i ha combinat sessions formatives per a docents amb d’altres de treball dins l’aula que s’han materialitzat en activitats específiques per dur terme amb l’alumnat. Aquestes sessions s’han efectuat concretament en performances realitzades pels diferents grups a l’espai públic. Conduït per l’Àrea de Desenvolupament Educatiu, Formació i Programes Públics del museu, ha comptat amb la participació de professorat de l’ESADIB (Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears), de Meritxell Esquirol, i de Lluki Portas graduada de l’ESADIB qui ha desenvolupat de manera molt gratificant les sessions de cos amb l’alumnat als centres educatius.

Aquest projecte va començar el mes d’octubre amb les sessions dels professors. Però justament, en el moment en que s’estàvem duent a terme les sessions amb l’alumnat i es començaven a perfilar les temàtiques de les performances de cada grups, va arribar la crisi de la Covid-19. Aquest fet ha fet necessari una adaptació online del projecte mantenint els objectius: el treball i l’expressió a partir del propi cos tot incidint en les qüestions de gènere que interpel·len a l’alumnat participant i de les quals ens volen fer partícips.

Cada alumne havia de fer un vídeo d’uns 10 segons aproximadament a partir de dues premises: un enregistrament on havien de filmar una part del cos on no se reconegues el sexe (un ull, orella, boca, cuixa, dit, peu, etc), i un altre enregistrament que havia de representar l’alliberament del cos amb un moviment.

El resultat ha estat el vídeo «La pell no té nom» (títol proposat pels mateixos alumnes) amb la participació de tots els centres implicats sota la coordinació de Lluki Portas, on mostra una sèrie de reflexions al voltant de la necessitat de rompre i alliberar-nos de prejudicis i estereotips ara que, arran de la crisi sanitària actual, podem imaginar un nou futur possible.

Comparteix aquesta entrada