• vertical(0)

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ pel professorat 2018-19

PROJECTE EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears, coordinat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, a través dels Serveis de Projectes Lingüístics.

Aquesta convocatòria té la finalitat d’oferir al professorat de CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes, CFGM Cures auxiliars d’infermeria i FPB Informàtica i comunicacions del nostre centre una beca per realitzar una estada formativa a un país de la UE o participació d’un període d’observació a l’estranger (job shadowing).

Per participar a la convocatòria heu d’entregar els Annexos I, II i III a la secretaria del centre degudament emplenats i signats i emplenar el formulari.

Tota la documentació s’adjuntarà a través del formulari.

Per qualsevol dubte podeu contactar per correu electrònic a la següent adreça: erasmus@esliceu.com 

Comparteix aquesta entrada