Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional CFGM 2016-2017 per a realitzar mobilitats de formació a altres països de la UE, en el marc del PROJECTE 2016-1-ES01-KA102-024450

L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus
àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola
participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears i
coordinat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, a través dels Serveis de Projectes Lingüístics.
Aquest any la Conselleria d’educació i Universitat ha organitzat un job shadowing per a totes les famílies de
CFGM excepte AGA i AFD.

En aquest document hi ha la informació d’aquesta convocatòria.

 

 

 

 

Comparteix aquesta entrada