Convocatòria beques professorat i alumnes – Erasmus+

Job Shadowing per professors del CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes dins el marc del PROJECTE EuroFP Balears III (2017-1-ES01-KA102-037681)

L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears i coordinat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

En aquest document s’adjunta la convocatòria tant d’alumnes com professors.

Document Convocatòria E+ professors
Document Convocatòria E+ alumnes

 

Comparteix aquesta entrada