• vertical(30)

COMUNICAT DE SUPORT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

ES LICEU vol reivindicar les virtuts i els beneficis d’aquesta manera de fer feina, consolidada i contrastada.

Per a considerar la validesa de la immersió lingüística cal actuar sota criteris pedagògics i principis socials i així s’ha fet en alguns territoris, aprofitant la riquesa lingüística de l’Estat.
Fa dècades que convivim amb aquest sistema d’aprenentatge mitjançant el consens social, el reconeixement dels professionals de l’educació i amb la legitimitat constitucional. Tot plegat, en absència d’un conflicte social real.

El català esdevé la llengua vehicular dels centres educatius sense menyspreu de les garanties de competència lingüística en les dues llengües cooficials i d’estrangeres.

La immersió lingüística forma part dels plans d’estudis de moltes escoles arreu del món i pretén aconseguir amb el mínim temps possible l’aprenentatge d’una llengua per part d’aquells alumnes que no la parlen a casa.

La immersió lingüística està avalada pels estaments competents interns i internacionals.

Aquest model d’educació correspon a una voluntat d’assegurar que el català sigui una llengua important, necessària i útil per a la societat, sense que sigui un impedient per a les persones nouvingudes de cara a la seva adaptació a la situació socioterritorial.

Ha estat un instrument determinant per a la universalització de coneixement i el domini del català entre la població escolar i una eina de cohesió social que prepara l’alumnat per ser competent en el món laboral tot fent possible la igualtat d’oportunitats sense exclusions per raó de llengua.

Amb aquest manifest volem ressaltar la feina immillorable per a la inclusió i la convivència social i pel progrés de tots els infants i joves que han passat per les escoles de parla catalana.

L’EQUIP DIRECTIU,
Febrer de 2018

Comparteix aquesta entrada