• vertical(0)

Comunicat de solidaritat

Ens trobam en un moment de confusió difícil d’entendre per al raonament adult i encara més complicat d’encaixar en les ments dels nostres alumnes.

 
Es Liceu vol manifestar el nostre rebuig davant els actes de violència i l’atemptat a alguns dels drets civils bàsics que malauradament s’estan produïnt arreu de Catalunya.
 
El respecte a la diversitat ideològica, l’empatia com a fonament de les relacions humanes, l’exercici de l’esperit crític, la participació ciutadana, la llibertat d’expressió i el compromís amb la societat, són alguns dels nostres eixos de convivència que donen sentit al nostre dia a dia.
 
Aquests valors acompanyen sistemàticament el creixement dels nostres alumnes i de la nostra escola i esdevenen estratègies per a comprendre el complex món que ens envolta i saber gestionar els conflictes que se’n deriven.
 
Rebutjam la violència com a mecanisme de resolució de problemes i defensam el normal desenvolupament dels drets de participació i de relació en coherència amb els trets d’identitat que ens defineixen.
 
Aplaudim les iniciatives que, durant aquests dies, expressen multitud d’institucions i que contribueixen a exigir serenitat per al debat i la cooperació.
 
Demanam també responsabilitat, tolerància, capacitat de diàleg i compromís d’enteniment, tant per part dels agents polítics com de la societat en general.
Comparteix aquesta entrada