Cinquè de Primària estudia La Terra i les seves parts

Hem estudiat LA TERRA a l’àrea de Medi a partir de les seves parts, la GEOSFERA, la HIDROSFERA i l’ATMOSFERA. Ens hem organitzat en grups cooperatius per posar ordre a la informació i hem elaborat uns treballs de primera utilitzant diferents estratègies: esquemes, mapes conceptuals, resums, dibuixos explicatius, llibres informatius, desplegables i d’altres elements visuals per a ressaltar la informació important. D’aquesta manera hem posat en pràctica el treball en equip, la capacitat de síntesi i la creativitat en l’elaboració dels treballs. Aquest n’és el resultat al qual ens serà útil acudir per a repassar la unitat:
Comparteix aquesta entrada