Despeses escolars del curs 2020-21 al Cicle Formatiu

Formació Professional Bàsica:

Concepte

1r curs

2n curs

Assegurança escolar24,75€24,75€
Material escolar, fotocòpies informàtic i manteniment aula virtual
Material escolar, sanitari i fotocòpies
Material escolar, de l’especialitat i fotocòpies147,75€147,75€
Sortida curricular20,00€20,00€
Gestió pràctiques empreses9,50€
Agenda escolar8,20€8,20€
Aportació voluntària centre concertat60,75€60,75€
Ensenyament/mes

Total despeses

261,45€

270,95€

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

Concepte

1r INF

2n INF

1r SAN

2n SAN

Assegurança escolar24,75€24,75€24,75€24,75€
Material escolar, fotocòpies informàtic i manteniment aula virtual148,20€148,20€
Material escolar, sanitari i fotocòpies148,20€
Material escolar, de l’especialitat i fotocòpies
Sortida curricular10,00€10,00€10,00€
Gestió pràctiques empreses9,50€9,50€
Agenda escolar8,20€
Aportació voluntària centre concertat60,75€60,75€60,75€
Ensenyament/mes

Total despeses

243,70€

243,70€

251,90€

34,25€

Cicle Formatiu de Grau Superior:

Concepte

1r curs

2n curs

Assegurança escolar24,75€24,75€
Material escolar, fotocòpies informàtic i manteniment aula virtual148,20€148,20€
Material escolar, sanitari i fotocòpies
Material escolar, de l’especialitat i fotocòpies
Sortida curricular10,00€10,00€
Gestió pràctiques empreses9,50€
Agenda escolar
Aportació voluntària centre concertat60,75€60,75€
Ensenyament/mes18,50€*18,50€*

Total despeses

262,20€

271,70€

(*) abonen amb la matrícula el mes de setembre, d’octubre a juny es factura 18,50€/mes

DESPESES CFGM MATRÍCULA A MÒDULS-ASSIGNATURES

  • Si es matriculen del 50% ó més paguen la totalitat de les despeses
  • Si es matriculen a menys del 50% paguen: – 50% material
    • 50% aportació voluntària
    • la resta de conceptes el 100%