Despeses escolars del curs 2021-22 al Cicle Formatiu

Formació Professional Bàsica:

Concepte

1r Curs

2n Curs

Assegurança escolar

24,75€

24,75€

Material escolar, de l'especialitat i fotocòpies

147,75€

147,75€

Sortida curricular

20€

20€

Gestió pràctiques empreses

9,50€

Agenda escolar

8,20€

8,20€

Aportació voluntària centre concertat

70€

60,75€

Total despeses

270,70€

270,95€

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

Concepte

1r Curs Informàtica

2n Curs Informàtica

1r Curs Infermeria

2n Curs Infermeria

Assegurança escolar

24,75€

24,75€

24,75€

24,75€

Material escolar, informàtic i manteniment aula virtual i fotocòpies

148,20€

148,20€

Material escolar, sanitari i fotocòpies

148,20€

Agenda escolar

8,20€

Sortida curricular

10€

10€

10€

Gestió pràctiques empreses

9,50€

9,50€

Aportació voluntària centre concertat

70€

60,75€

70€

Total despeses

252,95€

253,20€

261,15€

34,25€

Cicle Formatiu de Grau Superior:

Concepte

1r Curs Apl.Web

2n Curs Apl.Web

1r Curs E.Infantil

2n Curs E.Infantil

Assegurança escolar

24,75€

24,75€

24,75€

24,75€

Material escolar, informàtic i manteniment aula virtual i fotocòpies

148,20€

148,20€

Material escolar, específic i fotocòpies

148,20€

148,20€

Sortida curricular

10€

10€

20€

15€

Gestió pràctiques empreses

9,50€

9,50€

Import mensual en concepte d'ensenyament

18,80€/mes

(de setembre a juny)

18,80€/mes

(de setembre a juny)

18,80€/mes

(de setembre a juny)

18,80€/mes

(de setembre a juny)

Aportació voluntària centre concertat

70€

60,75€

70€

60,75€

Total despeses

271,75€

(amb la suma del mes de setembre)

272€

(amb la suma del mes de setembre)

281,75€

(amb la suma del mes de setembre)

277€

(amb la suma del mes de setembre)

(*) abonen amb la matrícula el mes de setembre, d’octubre a juny es factura 18,50€/mes

DESPESES CFGM MATRÍCULA A MÒDULS-ASSIGNATURES

  • Si es matriculen del 50% ó més paguen la totalitat de les despeses
  • Si es matriculen a menys del 50% paguen: – 50% material
    • 50% aportació voluntària
    • la resta de conceptes el 100%