Es Liceu. Horaris curs 2016-17
Primer
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Formació i orientació laboral-A
PEP BUADES MATAMALAS
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Formació i orientació laboral-A
PEP BUADES MATAMALAS
16:55 Sistemes informàtics-A
JAUME SASTRE
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació-A
JOAN GALMÉS
17:50 Formació i orientació laboral-A
PEP BUADES MATAMALAS
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Entorns de desenvolupament-A
XAVIER TORRENS IBARS
19:15 Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
Sistemes informàtics-A
JAUME SASTRE
Sistemes informàtics-A
JAUME SASTRE
20:10 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació-A
JOAN GALMÉS
Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
21:05 Entorns de desenvolupament-A
XAVIER TORRENS IBARS

Es Liceu. Horaris curs 2016-17
Segon
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
16:55
17:50 Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
Empresa i iniciativa emprenedora-A
PEP BUADES MATAMALAS
19:15 Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
20:10 Desplegament d’aplicacions web-A
JAUME SASTRE
Desplegament d’aplicacions web-A
JAUME SASTRE
Empresa i iniciativa emprenedora-A
PEP BUADES MATAMALAS
21:05 Desplegament d’aplicacions web-A
JAUME SASTRE
Empresa i iniciativa emprenedora-A
PEP BUADES MATAMALAS