• vertical(0)

Certamen literari

CERTAMEN LITERARI – ES LICEU 2018

Benvolguts membres de la nostra escola, des de la biblioteca us volem convidar a participar al Concurs Literari de Narrativa breu “Es Liceu” 2018. A continuació us podeu llegir les bases detallades dels concurs:

PARTICIPANTS

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat del 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària i a tot l’alumnat d’ESO, Cicles Formatius i FPB. També estan convidats a participar el personal docent i no docent del centre i les mares i pares de l’escola.

MODALITAT I CATEGORIES

1- S’ha de  presentar un relat en vers (poesia), prosa, o un conte de ficció, original i inèdit en llengua catalana. El certamen compta amb dues modalitats:

  • Poesia (per a totes les categories)
  • Narrativa (per a totes les categories)

2- Enguany els arguments dels vostres relats han d’estar relacionats amb “Siau qui sou”. Llengua, cultura, i història de Mallorca.

3- Els relats es classificaran en les següents  categories:

A)Educació Primària. 3er i 4rt de primària.

B)Educació Primària. 5è i 6è de primària.

C)Educació Secundària (1r i 2n d’ESO , Formació Professional Bàsica).

D)Educació Secundària (3r i 4t d’ESO i cicles formatius de grau mitjà).

E)Adults (personal docent, personal no docent, pares i mares de l’escola, cicles formatius de grau superior).

* En el cas que en alguna de les categories hi participin massa pocs relats, queda oberta la possibilitat d’eliminar-la o d’unificar dues categories.

PRESENTACIÓ 

1- Els relats es presentaran en fulls format DINA 4, escrits a ordinador per una sola cara amb un espai 1,5, lletra Arial, Verdana o Times New Roman amb cos 12, i firmats amb un pseudònim (nom inventat).

2- L’extensió mínima ha de ser d’una cara d’un full, i màxima de 2 fulls.

3- L’alumnat interessat a participar en el concurs ha de presentar  el seu relat personalment a la biblioteca abans del 12 de març.

5- Cada concursant només podrà presentar un relat. En el cas de presentar dos relats, el participant quedarà automàticament eliminat.

JURAT

1.-El jurat estarà compost per les següents persones:

  • Membres del professorat de Primària.
  • Membres del professorat de Secundària.
  • Membres del professorat de Formació Professional.
  • Membres de direcció i PAS.
  • Representats de la Biblioteca.
  • Membres de l’AMIPA.
  • Un/a representant de l’Obra Cultural Balear

2.-La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret a considerar desert algun premi.

PREMIS

1.-S’establirà:

a) Un primer premi per a cada una de les categories i modalitats indicades.

b) Un segon premi per a cada una de les categories i modalitats indicades.

2- Els premis es lliuraran 17 d’abril a l’escola, on es preveu la presència i la participació d’un/a escriptor/a de les nostres Illes.

3- Els guanyadors participaran en el concurs literari de les cooperatives escolars, els jocs florals i el premi Sambori.

La participació en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases.

ANIMAU-VOS A PARTICIPAR!!

Comparteix aquesta entrada