Celebram la setmana de l’esport adaptat

Entre els dies 29 i 3 de desembre hem celebrat la setmana de l’Esport Adaptat #SEA2021 i el dia internacional de la (dis) capacitat o la diversitat funcional, mitjançant jocs i esports relacionats amb la sensibilització i inclusió. Aquestes activitats tenen com a objectius principals conscienciar l’alumnat entorn a la discapacitat i promocionar jocs i activitats cooperatives, integradores i d’inclusió. 

La nostra escola parteix dels principis que determinen l’escola inclusiva, és a dir, aquella que cerca les millors formes de respondre a la diversitat de l’alumnat sense exclusions, les quals hem pogut demostrar un cop més gràcies a la Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears i a la Fundació per a l’Esport Balear. Compartim i donam suport a la tasca que du a terme la  FEAIB  com la inclusió a la inversa, és a dir, tots i totes són partícips tinguin o no alguna (dis) capacitat a l’esport i a la competició. La seva labor és la de millorar la qualitat de vida de les persones amb (dis) capacitat, millorar la condició física general, l’estat psicològic i social , i integrar-les dins l’activitat física per aconseguir una millora de la salut. 

Partint dels principis anteriorment mencionats el nostre alumnat ha descobert , dins l’àmbit del coneixement, les modalitats esportives adaptades com el voleibol asseguts, el goalball, tennis amb una mà, boccia asseguts, entre d’altres, i les diferències reglamentàries i organitzatives respecte a la modalitat convencional. Dins l’àmbit dels valors hem donat la importància que es mereix al desenvolupament de l’esperit crític,  l’educació emocional, l’autonomia, la coeducació, la cooperació, la salut, l’equitat i la solidaritat, com a valors esportius i educatius transversals. 

Per altra banda, la proposta educativa ha anat més enllà de l’esport i el nostre alumnat ha pogut vivenciar de primera mà la realitat de les persones amb diversitat funcional dins les aules. Des d’una altra perspectiva, hem treballat la importància de la generositat, l’actitud d’acollir, de donar un cop de mà, de ser amables i ser empàtics amb les persones que ens envolten. Totes aquestes activitats ens han servit com un element enriquidor que possibilita el creixement individual i de grup.

Des de Es Liceu volem donar les gràcies a tot l’alumnat i a tot el professorat que ha participat,  i un cop més a  la Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears i a la Fundació per a l’Esport Balear pels valors que transmeten que han de servir com a instrument de transformació social propiciant les accions educatives adreçades a la inclusió i a la igualtat d’oportunitats. 

A continuació podreu visualitzar el vídeo amb totes les activitats i esports realitzats.

Comparteix aquesta entrada