Darreres creacions literàries pujades pels nostres alumnes a http://www.liceuliterari.com/

Com ja sabíeu, Es Liceu literari assumeix l'objectiu de fomentar la creació literària en català, castellà i anglès dels nostres alumnes Si voleu col·laborar, ho podeu fer  enviant al correu de contacte, redaccio@liceuliterari.com,  els vostres suggeriments, comentaris, propostes de millora o informació sobre errors detectats. Penseu que durant un temps la pàgina estarà en construcció, així ...

28/01/2016

Llegeix més...

Es Liceu literari

El claustre d'Es Liceu, en la sessió d'aprovació del pla anual 2015/16 va aprovar l'engegada del projecte “creació d'una web literària” que serveixi especialment per al foment de l'expressió creativa dels nostres alumnes i alumnes a l'àmbit literari. Com a resultat d'aquest acord s'ha editat i publicat la nova web del ...

03/12/2015

Llegeix més...