ELS ALUMNES DEL CFGM DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA DE PRÀCTIQUES ERASMUS+

Les pràctiques formatives s’han duit a terme a centres sociosanitaris de Finlàndia i Itàlia. Un any més,  l’escola Es Liceu aposta per la internacionalització dels seus estudis de Formació Professional i ha concedit les beques de mobilitat Erasmus+ als seus alumnes  del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Cures Auxiliars d’Infermeria. Aquest projecte es pot realitzar ...

12/01/2020

Llegeix més...

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ 2019-20

Per alumnes recent titulats en Cicles Formatius Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria, per a realitzar pràctiques a empreses de la UE, en el marc del Projecte Euro FP Balears V(2019-1-ES01-KA102-063739) El centre Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits ...

12/12/2019

Llegeix més...

Beques Erasmus

EuroFP Balears IV: cursos 2019/20 PROJECTE EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) CFGM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional ...

05/06/2019

Llegeix més...

2na CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+ PEL PROFESSORAT

L'escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l'escola participa del consorci format per centres d'ensenyament de formació professional de les Illes Balears coordinat per la Conselleria d'Educació ...

18/02/2019

Llegeix més...

Finalització alumnes en pràctiques d’Erasmus

Els i les alumnes del CFGM de Cures auxiliars de Infermeria ja han acabat les seves pràctiques formatives en empreses de l'estranger. Aquests alumnes varen obtenir una beca Erasmus+ per realitzar 200 hores de pràctiques. Clara, Ana i Ariadna varen realitzar la seva estada a una residència de Massa, Itàlia, amb ...

25/01/2019

Llegeix més...

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ pel professorat 2018-19

PROJECTE EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears, coordinat ...

04/12/2018

Llegeix més...

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ 2018/2019

PROJECTE EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes i FPB Informàtica i comunicacions  L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres ...

31/10/2018

Llegeix més...

Crònica del seguiment a Emmen – Holanda – FP Erasmus

En Miguel Angel Arrones, juntament amb en Miguel del CIDE, passarà 5 setmanes a Emmen per realitzar la meitat de les seves pràctiques formatives en empreses. Ells varen arribar a Holanda dia 16 de maig i la professora Catalina Oliver va realitzar el seguiment de la seva estada. Dimecres 23 de ...

12/06/2018

Llegeix més...

Erasmus+ per a FP a l’escola Es Liceu

Un any més, l'escola Es Liceu aposta per la internacionalització dels seus estudis de Formació Professional, i concedeix beques de mobilitat Erasmus + al seus alumnes de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) gràcies al projecte EuroFP Balears III, coordinat per la Direcció General d'FP i Formació del Professorat de ...

09/06/2018

Llegeix més...

Convocatòria beques CFGM Cures auxiliars d’infermeria – Erasmus+

L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears i coordinat per la Conselleria ...

05/06/2018

Llegeix més...