• A la biblioteca s’ha d’estar en silenci i mantenir un ambient d’estudi i treball.
  • No es permet entrar beguda ni menjar a la biblioteca.
  • Els llibres i documents de la biblioteca s’han de tractar bé evitant doblegar o trencar pàgines.
  • És molt important que els llibres estiguin ben ordenats per això cal deixar-los un cop utilitzats a la capsa de l’entrada per tal que la bibliotecària els ordeni.
  • Es poden imprimir les recerques o treballs fets a la biblioteca en un màxim de deu fulls.
  • L’ordinador es podrà utilitzar sempre que l’alumne dugui una autorització del seu mestre.
  • El servei de préstec és de dues setmanes com a màxim . Us podeu endur fins a tres llibres per persona.
  • Les enciclopèdies i diccionaris no es deixen en préstec.