Calendari admissió als Cicles Formatius de Grau Mitjà i FP Bàsica

Accés CFGM_FP

Es pot accedir a places de cicles formatius de grau mitjà per diferents vies:

Accés via ESO

El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol equivalent a efectes d’admissió.

Accés via mòduls obligatoris PQPI

Poden accedir-hi les persones que hagin superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.

Accés per altres vies

Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que han superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà, han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior, així com també han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Notes de tall
Imprès i instruccions sol·licitud plaça Cicles Formatius Grau Mitjà i FP Bàsica
Calendari admissió als Cicles Formatius Grau Mitjà i FP Bàsica-SETEMBRE