250 alumnes de Balears podran millorar els seus coneixements orals d’anglès aquest estiu completament de franc

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2968901&coduo=944322&lang=ca

La Conselleria d’Educació i Universitat destinarà un crèdit de 215.450,00 € a finançar actuacions adreçades a l’alumnat de 6è de primària i de 1r de batxillerat de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la seva competència oral en llengua anglesa. Les dues iniciatives permetran que els alumnes es puguin formar completament de franc.

Aquesta actuació, que s’emmarca dins el Programa de Cooperació Territorial del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, permetrà que 250 alumnes, com a mínim, puguin millorar els seus coneixements oral d’anglès aquest estiu.

Aquesta proposta s’articula a través de dues modalitats d’immersió lingüística:

  • Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada i amb un total de 60 hores lectives per a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 està matriculat al primer curs de batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que hagi aprovat les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017. A més, hauran d’acreditar una nota mitjana igual o superior a 6 a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 50 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 125.000 euros. Per a concedir aquests ajuts se seguirà el criteri de millor expedient acadèmic, tenint en compte la nota mitjana obtinguda a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i la nota en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).

El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès des de finals de juliol al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.

  • Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres) i amb un total de 60 hores lectives d’immersió  per a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 està matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els alumnes hauran de tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 201 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 90.450 euros. Per a concedir aquests ajuts se seguirà el criteri d’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom.

Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de finals de juliol al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones.

Es poden presentar les sol·licituds als ajuts a partir de dia 23 de juny i fins dia 3 de juliol de 2017. Es preveu que els cursos d’immersió comencin a finals de juliol. Les sol·licituds es poden presentar al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (Carrer del Ter, 16, 2n pis. 07009 Palma), a més de qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, tots els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça spl@dgfpfp.caib.esadjuntant la sol·licitud de participació degudament emplenada, signada i escanejada.

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució, annexos en format Word, instruccions per a les famílies, calendari previst) estaran disponibles per a la seva consulta a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (http://dgfpfp.caib.es).

 

 

Comparteix aquesta entrada