Venda de llibres

La venda dels llibres de text es farà seguint el següent programa:

Reserva de llibres, NOMÉS PER ALUMNAT DE PRIMÀRIA I ESO

  • Les famílies podran reservar els llibres ingressant l’import de 20€ de dia 19 de juny a dia 6 de juliol al núm. de c/c de Bankia ES15 2038 3470 8460 0013 4888, fent constar el nom de l’alumne i el curs; o amb targeta bancària als serveis administratius

Venda de llibres

  • A l’escola

6 i 7 de setembre de 9:00 a 14:00

6 de setembre de 16:00 a 19:00 hrs

 

El llistat de llibres el trobareu a partir del dia 30 de juny al taulell d’anuncis de Secretaria i al portal d’Es Liceu (Administració i Serveis)