Escola de teatre / Activitats extraescolars

Preus:

Dues hores setmanals: 32,10€/mes

Una hora setmana:      23,00€/mes

Tennis (2 h):               39,70€/mes

Futbol 7:                     37,35€/mes

Futbol 11:                   42,80€/mes

Escola de Teatre:         36,50€/mes

 

Quota extraescolar: facturarem 22,30€ per curs escolar per tal de poder fer front a les despeses de material.

Quota futbol: 27,40€ (inclou equipatge esportiu)

Si l’alumne fa més de dues activitats li facturarem 29,70€ per activitat en lloc de 32,10€ .

Per donar-vos de baixa haureu d’avisar als Serveis d’Administració (M. José) abans de dia 26. Una vegada informada l’escola, haureu de pagar tot el mes encara que aviseu a mitjan mes.