Autorització Sortides del centre (ESO i FP)

Documents per descarregar i firmar per autoritzar els vostres fills per sortir de l’escola en horari no habitual.

És imprescindible deixar aquest full firmat al centre abans que l’alumne pugui sortir.

Model de document d’autorització de sortida del centre d’un alumne (sortida programada amb antelació)

Model de document d’autorització de recollida en cas d’indisposició d’un alumne