Admissió 2018-2019 EI-EP-UEEC-ESO-BATXILLERAT

CALENDARI PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2018-2019

ADMISSIÓ

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

PUBLICACIÓ LLISTES PROVISIONALS

RECLAMACIONS

RESOLUCIONS RECLAMACIONS

LLISTES DEFINITIVES

MATRICULACIÓ

 

INICI

FI

 

INICI

FI

   

INICI

FI

EI / EP UEEC

03/05

16/05

06/06

06/06

08/06

11/06

21/06

22/06

27/06

ESO

03/05

16/05

06/06

06/06

08/06

11/06

21/06

26/06

29/06

Batxillerat

20/06

26/06

09/07

09/07

11/07

12/07

16/07

18/07

19/07

Batxillerat

Setembre

20/06

26/06

09/07

09/07

11/07

12/07

10/09

10/09

11/09

Documentació a presentar

Criteris de baremació

Imprés sol·licitud

Podeu fer el tràmit telemàtic a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació

 

La lletra de desempat del procés d’admissió d’EI,EP,ESO, EE pel curs 2018-2019 ha estat: NA

 

LLISTES PROVISIONALS – IMPORTANT

A LES LLISTES PROVISIONALS NOMÉS SURTEN LES DADES DELS ALUMNES AMB LES SEVES OPCIONS I LA SEVA PUNTUACIÓ PER A QUE POGUEU COMPRORAR QUE SÓN CORRECTES. NO INFORMEN DE SI L’ALUMNE TÉ PLAÇA O NO.

LES ADMISSIONS SORTIRAN AL LLISTAT DEFINITIU DIA 21 DE JUNY.

COMPROVAU QUE LES DADES I LA BAREMACIÓ SÓN CORRECTES I EN CAS CONTRARI PRESENTAU UNA AL·LEGACIÓ A SECRETARIA.

 

LLISTES PROVISIONALS EI, EP, ESO, UEEC