Si creus més en l’educació que en el càstig,
Si vols contribuir activament a crear un clima positiu a Es Liceu,
Si desitges donar una resposta creativa als conflictes,
Si t’interessa potenciar les teves competències socials,
Si t’atreveixes a afrontar amb optimisme els problemes i les dificultats,
Si vols que t’escoltin i saps escoltar,
Si confies en els altres,
Si la injustícia no t’és indiferent…

Tria LA MEDIACIÓ

Què és la mediació escolar?

Una manera via pacífica, justa, educativa i equitativa de fer front als conflictes en un entorn de creixement, acceptació, aprenentatge i respecte mutu.

Un procés de comunicació en el qual el/la mediador/a actua per tal que els implicats en el conflicte puguin compartir punts de vista per entendre’s i arribar a un acord. Els mediadors no jutgen, no sancionen.

Una via voluntària i confidencial en què els protagonistes prenen les seves pròpies decisions lliurement.

Què és la mediació?

• La mediació és un procés mitjançant el qual dos o més membres de la comunitat escolar, amb l’ajuda d’una parella de mediadors imparcials, construeixen una solució consensuada per resoldre un conflicte.

• Està basada en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat.

• Enforteix i repara les relacions entre les persones que conviuen diàriament.

• Accepta les diferències.

Quins conflictes són mediables?

• Conflictes entre alumnes tals com rumors, mals entesos, amenaces, insults…

• No es mediaran conflictes d’assetjament escolar.

Els nostres mediadors i mediadores

Com es pot sol·licitar una mediació?

• A través dels tutors.

• On line:

Emplenant la

BUTLLETA DE SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ

o donant-nos

INFORMACIÓ SOBRE UN PROBLEMA DE CONVIVÈNCIA

Equip mediador 2016-2017

Alumnes:

Óscar Álvaro (4rtA)

Miquel Dani Costa (4rtB)

Maria Domènech (2nA)

Diego Isern (2nB)

Sívia Gutiérrez (2nA)

Paula Marquès (2nB)

Xisco Meca (4rtA)

Adrià Muñoz (2nA)

Nereida Peña (2nB)

Joan Riusech (4rtA)

David Ruiz (2nB)

Carlos Sánchez (1rA)

Professores:

 

Marga López