El Pla TAC en present

(Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)

Ara ja podem escriure en present el text que a aquest apartat de la web, us presentàvem en futur el curs passat. Així, doncs:

Els nins i nines tenen un miniportàtil individualment, amb connexió a internet via wifi, sempre disponible durant tota la jornada lectiva, a partir de 4rt de Primària, i una part de la jornada a 1er, 2on i 3er.

Així mateix, a Infantil disposen de més hores per setmana per anar a l’aula d’ordinadors de la Biblioteca.

Evidentment, els nins i nines, com sempre, treballen manualment amb materials artístics o artesanals, pinten i moldegen, parlen i escolten, escriuen i dibuixen, fan càlculs matemàtics amb paper i llàpis… és clar que si. I de la mateixa manera, corren, boten, caminen, juguen. I canten i escolten música.

Però sempre que  sigui adient, en el moment en què ho sigui, quan necessitem cercar una informació, veure vídeos i audiovisuals en general, usar programari educatiu, etc. tenen disponible el petit ordinador i la connexió a internet.

Escenari TAC

A la pàgina del curs anterior, on us explicàvem tots els detalls de per què i com volíem engegar el Pla TAC, us mostràvem que el major perill era retardar-ho, perquè si no, l’obsolescència dels actuals equips del Pla Xarxipèlag 2.0 faria trontollar tota la feina ja feta amb ells. I us mostràvem els dos possible escenaris.

Gràcies a què, a les reunions, ens donàreu el vostre vist i plau, vàrem procedir a engegar el Pla, que implicava les inversions que us mostràvem el curs passat. Això seria possible amb el corresponent pla de finançament.

I ara ens trobam executant l’escenari TAC previst, però amb una agradable sorpresa de darrera hora.

Hem decidit dedicar l’actual aula d’informàtica de tercer i quart d’ESO a una unitat de Formació Professional Bàsica, i avançar el Pla TAC un any sobre el previst. D’aquesta manera, on podeu llegir “la compra de 60 netbooks a partir de 4t de primària. Aquesta dotació s’ampliaria cada curs escolar fins arribar a 4tESO“, aquest curs es duplica, i són 120 netbooks (quatre carretons) els qui adquirirà l’escola, sense augmentar les vostres quotes, ja que d’això se’n fa càrrec l’escola.

Seguirem anualment incrementant amb 60 netbooks per curs la dotació, aprofitant els netbooks existents del pla Xarxipèlag 2.0, dels quals reposarem els qui poguessin estar en mal estat. El curs 2015-2016, des de 4rt de Primària a 4rt d’ESO tot l’alumnat del centre ja disposarà d’un netbook per a ús individual. A partir d’aquí, es seguirà amb el pla previst, de manera que els equipaments sempre estiguin en òptimes condicions.

Per altra banda, us fem observar que pels més petits, la cosa no es quedarà “només” en una aula d’ordinadors i un carretó de tauletes, a mesura que les coses que vagin sortint siguin més fiables i el professorat les vagi investigant, les anirem incorporant. És que ara no es pot avançar el futur, només a dos anys vista.

Als cursos on veieu “Pla TAC”, per ara, dotam amb netbooks, però també és mal de saber si en un moment donat s’aniran canviant per dispositius tàctils. Anem peu pla, funcionant amb el que tenim ben comprovat i no deixam d’investigar.

Gràcies a les vostres aportacions i a les de l’escola, el que sempre tindrem oberta serà la finestra al nou món de la informació, de l’aprenentatge i la comunicació digital, i amb aparells sempre actualitzats.

escenari tac corregit

 

 

Enguany hem engegat el Pla TAC!

El vídeo mostra un moment d’emoció. A aquesta notícia us contàvem que estrenàrem els ordinadors de 4rt de Primària, segons el Pla TAC, del qual us havíem mantingut informats, havíem fet reunions, etc.

Fent un poc de balanç,

Els profes de 4rt ens conten:

Estam molt satisfets del rendiment dels mini portàtils a les aules de 4t i de quina manera ens han ajudat dins el procés d’ensenyament i aprenentatge al llarg d’aquest curs 2014/15.
Volem destacar a més, el gran impuls motivacional que ha suposat al grup classe poder treballar amb aquesta nova eina a quasi totes les àrees, depenent de les necessitats de cada moment dins el transcórrer de les diferents sessions.
Esperam poder seguir enriquint el nostre Moodle de mica en mica i així dotar de molts més recursos als nostres alumnes de 4t per ara i endavant.

Tauletes

A tercer de Primària hem començat a treballar amb les tauletes.

Val a dir que hem obert un nou domini (esliceu.net), dins la modalitat de Google Apps For Education, i per ara només us volem avançar que tindreu moltes sorpreses aquests propers cursos. Aquest any ho hem provat només a tercer d’ESO i ha anat força be.

En Ruben i en Kico han fet una gran feina de recerca, localitzant aplicacions per Android, que els alumnes de tercer han anat provant. També els portava feina la instal·lació, ja que havíem disposat prèviament a cada tauleta una aplicació que impedia als nins i nines que poguessin ells mateixos instal·lar aplicacions. Els mestres han hagut d’instal.lar des d’un navegador, remotament, cada aplicació a cada tauleta.

Per tant, l’ús de les tauletes aquest any ha estat molt experimental. Això vol dir que no s’ha seguit una programació exhaustiva en algunes àrees,  o totes, com ja sí es fa a 4rt de Primària, però com a eina de reforç han suposat un revulsiu important, donat el potencial d’una eina interactiva, oberta a internet, mòbil i inhalàmbrica.

El Pla TAC a Secundària

El tractament de les TAC al primer cicle de Secundària s’ha desenvolupat encara més durant aquest curs. L’assignatura de música de 1r ESO s’ha fet en la seva totalitat per mitjà del Moodle i del site i la de socials per mitjà del Moodle. A l’assignatura de llengües s’ha fet ús de Blogs per als tallers d’expressió escrita. En general, tots els departaments fan ús de les TIC dins i fora de l’aula.

Podem destacar que alguns dels llibres de text del Departament de Socials ja s’han substituït pels materials del Moodle, i es preveu la completa substitució durant els propers cursos, la qual cosa suposa un destacable estalvi per a les famílies.

TAC a FP

Per una part, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria, essent que s’imparteix en torn d’horabaixa, disposa de les aules d’ordinadors de Secundària, per la qual cosa molts dels temes dels diferents mòduls són impartits amb el suport de les TIC.
I la resta de la Formació Professional del centre, Bàsica i de Grau Mitjà, és en l’especialitat d’Informàtica i Comunicacions, que requereix un ordinador per alumne, així com les unitats de Serveis Administratius.

Hem actualitzat la infraestructura informàtica.

Aquest curs hem contractat tres línies de fibra òptica amb Ono, de 100 Mbps de baixada i 10 Mbps de pujada, la qual cosa ens proporciona una connexió fluïda, i mantenir les ADSL separades.

Així, segons el que us hem anar contant, afegint el que s’ha acordat avançar, la nostra infraestructura disposarà al setembre de

 • Servidors en sala climatitzada.
 • Cablatge estructurat de xarxa a tot el centre.
 • Punts d’accés wifi a tot el centre. Alguns d’ells de màxima potència.
 • Tres línies ADSL de fribra òptica.
 • 1 aula d’informàtica per Educació Infantil i Primer cicle.
 • 1 carretó amb tauletes per primer, segon i tercer de Primària, enguany usada només a tercer.
 • Miniportàtils, un per alumne/a des de 4rt de Primària a 4rt d’ESO

 • 2 aules d’ordinadors per a Formació Professional Bàsica.
 • 2 carretons amb miniportàtils per a Formació Professional Bàsica.
 • 2 aules d’informàtica per a FP.
 • Ordinadors desmuntats per a Formacio Professional.
 • Projectors a totes les aules.
 • Wiipissarra.

Sobre l’ús de wifi

Finalment, per aquelles persones reticents a l’ús de la xarxa inhalàmbrica al centre, us volem recordar els mites i realitat sobre la wifi que exposàrem el curs passat.