Calendari escolar

Tenen la consideració de dies festius:

  • 31 d’octubre (festiu a Marratxí)
  • Dia 1 de novembre de 2019 (Tots Sants)
  • Dia 6 de desembre de 2019 (Dia de la Constitució)
  • Dia 8 de desembre de 2019 (Immaculada Concepció)
  • Dia 1 de març de 2020 (Dia de les Illes Balears)
  • Dia 1 de maig de 2020 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

  • Dia 20 de gener de 2020 (Lliure elecció de centre)
  • Dia 28 de febrer de 2020 (Festa Escolar Unificada)
  • Dia 2 de març 2020 (Lliure elecció de centre)
  • Dia 4 de maig de 2020 (Liure elecció de centre)