El poema del mes de febrer de 2012. Lletra a Dolors, de Miquel Martí i Pol. El proposa Rafel Fiol, professor de secundària del Departament de Llengua i cap Pedagògic de Secundària.

EL POEMA DEL MES DE FEBRER és un dels més coneguts del poeta català Miquel Martí i Pol (1929-2003). En Rafel Fiol, professor de secundària del Departament de Llengua i cap pedagògic de secundària també, ens va proposar el poema Lletra a Dolors, commogut per la mort del seu pare ...

01/02/2012

Llegeix més...